Terug

AVG: De informatiebrief hoeft niet te worden aangepast voor lopend onderzoek

Zoals op de website van de CCMO is aangegeven is het in de meeste gevallen niet nodig om de informatiebrief te amenderen in verband met de AVG (zie http://www.ccmo.nl/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming). Dat heeft ook de voorkeur.

Mocht u als opdrachtgever/indiener de informatiebrief toch willen wijzigen dan is er sprake van een substantieel amendement. De proefpersoneninformatie dient dan te worden aangepast overeenkomstig het model informatiebrief versie mei 2018.
Indien het geneesmiddelenonderzoek betreft dan moet er ook een verklaring van geen bezwaar zijn van de bevoegde instantie. Deze wordt afgegeven op basis van het B5-formulier.

Lees verder