Terug

Gevolgen opheffen interne UMCU post

Met ingang van 8 januari 2018 is de interne poststroom opgeheven. Dit heeft de volgende consequenties de post van en naar de METC:

Aanbiedingsbrieven met natte handtekening (en Cd-rom) kunnen als voorheen per externe post worden verzonden of worden afgegeven bij D01.343 of Q.05.4.302 en/of Q.05.4.310.

Besluitbrieven van de METC worden digitaal verzonden, als bijlage bij een e-mail. Aangezien voor deze brieven (WMO primair en nader besluit) geen wettelijke verplichting tot ondertekening geldt, worden zij zonder handtekening verzonden.

Brieven ‘Toestemming RvB’ die voorheen als bijlage met de besluitbrief van de METC werden verzonden, worden separaat digitaal verstuurd als bijlage bij een e-mail.

De overige uitgaande brieven worden ook als bijlage bij een e-mail verzonden.