Terug

Nieuwe tarieven voor toetsing

De tarieven voor toetsing van onderzoek door de METC van het UMC Utrecht wijzigen met ingang van 1 januari 2018 (datum ontvangst documenten bij de METC).

Tot eind februari 2018 kan zowel de oude als de nieuwe versie van de aanbiedingsbrief gebruikt worden.

Zie voor meer informatie “Vergaderschema en Tarieven” in de linkerkolom.