Terug

Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Informatie over Bevoegde Instantie nu gebundeld op de CCMO website

De informatie op de CCMO website over de extra toets bij geneesmiddelenonderzoek door de Bevoegde Instantie (BI) is vanaf nu gebundeld onder een aparte pagina.

Lees meer


Wijziging WMO: uitbreiding meldingsplicht ernstige ongewenste voorvallen

Op 26 juni 2015 publiceerde de Staatscourant de wijziging van de WMO in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstig ongewenste voorvallen.

Lees meer


Wijziging verzekeringsbesluit met ingang van 1 juli 2015

Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 treedt met ingang van 1 juli 2015 in werking

Lees meer


Aangepast CCMO-model verzekeringstekst proefpersoneninformatie beschikbaar

Op 1 juli 2015 treedt het gewijzigde Verzekeringsbesluit in werking. Het CCMO-model verzekeringstekst proefpersoneninformatie is hierop aangepast.

Lees meer


Nieuwe METC model aanbiedingsbrieven zijn online!

De langverwachte METC Model Aanbiedingsbrieven voor nieuw onderzoek, reacties en amendementen zijn online! Gebruik ervan is verplicht voor alle onderzoekers die onderzoek bij de METC van het UMC Utrecht ter toetsing aanbieden. Raadpleeg voor het gebruik van de model aanbiedingsbrief tevens de Toelichting bij de Model Aanbiedingsbrief (pdf).

Lees meer


Gewijzigde Embryowet in werking getreden

Op 27 september is de gewijzigde Embryowet in werking getreden. Er is niet voorzien in een overgangsregime. De wijziging betekent onder meer dat METC’s geen donaties van geslachtscellen meer hoeven te toetsen die zijn afgestaan voor zwangerschap.

Lees meer


Wijziging METC Utrecht beleid: Extra bloedafname per 1 juli 2013 WMO-plichtig

Sinds een aantal jaren heeft de METC de afname van een beperkte hoeveel extra bloed voor wetenschappelijk onderzoek bij een reguliere venapunctie of uit een bestaande lijn in een aantal gevallen als niet WMO-plichtig beschouwd. Uiteraard heeft de METC hierbij de kwetsbaarheid van de proefpersonenpopulatie en het volume van de bloedafname meegewogen.

Lees meer


Wijziging WMO per 1 juli 2012

'Onafhankelijke arts' wordt 'Onafhankelijke deskundige'. Per 1 juli 2012 hoeft dat niet meer per se een arts te zijn. Men kan, bij bijvoorbeeld gedragswetenschappelijk onderzoek, ook kiezen voor een psycholoog.

Lees meer


Deadline voor indieningen tbv. METC vergadering komt te vervallen

Met ingang van 2012 vervalt de deadline voor indienen van post bij de METC.

Lees meer


Monitoringplan

Voor al het WMO-plichtig onderzoek dat in het UMC Utrecht wordt uitgevoerd (ook gesponsord onderzoek), vindt voorafgaand aan indiening van het onderzoeksdossier bij de METC een kwaliteitscheck plaats via de Kwaliteitscoordinator van de divisie (voor onderzoeker geinitieerd onderzoek o.a. op het monitoringplan). Dit vereiste geldt ook voor WMO-plichtig onderzoek waarin het UMC Utrecht als deelnemend centrum participeert.

Lees meer


NedMec maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid