Terug

Over de METC

Over de METC

De METC Utrecht is een professionele medisch-ethische toetsingscommissie waar het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum aan verbonden zijn.

Wij beschikken over een brede expertise waardoor wij in staat zijn om alle soorten medisch wetenschappelijk onderzoek snel en goed te beoordelen. De METC Utrecht beschikt over zeer ervaren leden vanuit de verschillende disciplines. Dit stelt ons in staat om de meest complexe trials te kunnen beoordelen. De METC Utrecht heeft daarnaast specifieke expertise voor toetsing van onderzoek bij kinderen en een unieke positie op het gebied van kinderoncologie.

Wij hechten aan een persoonlijke relatie met onderzoekers, en nodigen hen uit om hun onderzoek toe te lichten in de commissievergadering. We werken toekomstgericht en zijn klaar voor de aanstaande wijzigingen in het internationaal beoordelen van geneesmiddelen- en medische hulpmiddelen studies. Onze gemiddelde netto beoordelingstermijn is 44 dagen en is daarmee korter dan de gemiddelde netto beoordelingstermijn van andere METC’s die 52 dagen bedraagt. De COVID-19 dossiers hebben wij beoordeeld in gemiddeld 15 dagen.

Door onze landelijke werkkring toetsen wij niet alleen voor onderzoekers in de aangesloten instellingen, maar ook voor diverse andere onderzoekers en(overheids-)instellingen in de gezondheidszorg.

Wat is een METC? uitklapper, klik om te openen

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

Er zijn twee soorten toetsingscommissies:

 • de CCMO
 • erkende METC’s

De erkende METC’s en de CCMO zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s, zie ook Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Dit betekent dat zij gerechtigd zijn om voor de burger bindende besluiten (in dit geval WMO-oordelen) te nemen. Een niet-erkende METC is geen ZBO en mag geen WMO-oordelen geven.

De wet bepaalt of onderzoek door de CCMO of door een erkende METC moet worden beoordeeld. Dit is vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en het Besluit Centrale Beoordeling. In de praktijk beoordelen de erkende METC’s de meeste onderzoeksprotocollen.

Reglement en klachtenregeling uitklapper, klik om te openen

De METC heeft haar reglement opgesteld conform het CCMO model.

Download

Reglement METC 2018

Klachtenregeling METC 2018

Ledenlijst van de METC uitklapper, klik om te openen

Voor dossiervorming wordt vaak een ledenlijst gevraagd. Op de website van de CCMO vindt u de meest recente ledenlijst van de METC.

Onderzoekers kunnen die ledenlijst gebruiken en samen met onderstaande verklaring en het METC-reglement toevoegen aan het onderzoeksdossier.

"METC-leden mogen alleen bij de METC-besluitvormingsprocedure betrokken worden indien ze onafhankelijk zijn van de onderzoeker van het te toetsen onderzoek. Daarom wordt aan het begin van iedere METC-vergadering gevraagd of een van de aanwezigen betrokken is bij een te beoordelen onderzoeksdossier. Het METC-secretariaat notuleert wie in de vergadering aanwezig is en wie bij welk onderzoek betrokken is. Ook wordt genotuleerd dat een betrokkene de vergadering verlaat gedurende de bespreking van het betreffende onderzoek. Daarnaast wordt in de METC database iedere betrokkenheid van leden geregistreerd. De METC handelt met deze werkwijze volgens haar Standard Operating Procedure en GCP 3.2.1."

Op de website van de CCMO vindt u de meest recente ledenlijst van de METC.

Jaarverslag van de METC uitklapper, klik om te openen

"Voor u ligt het meest recente jaarverslag van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Utrecht. Hierin vindt u de belangrijkste getallen die ons werk reflecteren, zoals het aantal wel/niet- WMO afwegingen (545), de gemiddelde toetsingstermijn (39 dagen) en het aantal beoordelingen van WMO dossiers (118 dossiers). De gemiddelde toetsingstermijn is ruim binnen de gestelde beoordelingstermijn van geneesmiddelenstudies (60 dagen) en overig WMO onderzoek (56 dagen) en ligt gemiddeld ca. 8 dagen onder het landelijk gemiddelde. De stijging in het aantal WMO besluiten is te verklaren door een stijging in het aantal beoordeelde geneesmiddelendossiers. Het afgelopen jaar was bijzonder door de COVID-19 pandemie die gepaard ging met de spoedbeoordeling van COVID-19 dossiers en het thuiswerkbeleid. Dat heeft een groot beroep gedaan op de METC en zij heeft veel aanpassingen in haar werkwijze aangebracht om dat het hoofd te bieden. We zijn er trots op dat we door de enorme inzet van onze commissieleden en secretariaat de benodigde snelheid hebben weten te combineren met kwalitatief hoogwaardige toetsing. We hebben ervoor gekozen een aparte COVID-kamer in te richten om een fast-track procedure voor de versnelde beoordeling van COVID-19 dossiers te realiseren. Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord wordt Nederland gevaccineerd en hopen we in de loop van 2021 weer enigszins te kunnen terugkeren naar rustiger vaarwater."

*Het jaarverslag 2020 is geupdated in augustus 2021 

Download

Ons secretariaat

Het secretariaat van de METC wordt gevoerd door de afdeling Toetsing Onderzoek van het UMC Utrecht en bestaat uit de volgende medewerkers:

 • M.J. (Marion) Berk-van der Linden, Administratief medewerker
 • drs. R.P. (Rutger) Chorus, Senior Procedurecoördinator METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • mr. A.M. (Annemiek) van den Dries, Senior Procedurecoördinator METC 
 • drs. R.G. (Rashieda) Jahangier, Ambtelijk Secretaris METC (kamer M)
 • dr. W.A. (Antoinette) Groenewegen, Ambtelijk Secretaris METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • dr. S. (Sigrid) Heinsbroek, Ambtelijk Secretaris METC (kamer D)
 • drs. M.C. (Mandy) Koppes, Procedurecoördinator METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • drs. M.D. (Myriam) van de Loo-Waller, Ambtelijk Secretaris METC
 • drs. J.B. (Jolande) van Luipen, Hoofd afdeling Toetsing Onderzoek a.i.
 • drs. A.H.M. (Anita) van den Oetelaar, Ambtelijk Secretaris Toetsingscommissie Biobanken
 • M. (Michael) de Ridder, Adviseur Informatie en Archief
 • P.B. (Pauline) de Vries, Secretaresse

Zie de 'Contact'-pagina voor contactinformatie.

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

METC maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid