Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Over de METC

De Medisch Ethische Toetsingscommissie Utrecht (METC Utrecht) is een onafhankelijke commissie die is erkend door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). De METC is als Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) bevoegd om voor de burger bindende besluiten te nemen als bedoeld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Over de METC

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

Er zijn twee soorten toetsingscommissies:

  • de CCMO
  • erkende METC’s

De erkende METC’s en de CCMO zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s, zie ook Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Dit betekent dat zij gerechtigd zijn om voor de burger bindende besluiten (in dit geval WMO-oordelen) te nemen. Een niet-erkende METC is geen ZBO en mag geen WMO-oordelen geven.

De wet bepaalt of onderzoek door de CCMO of door een erkende METC moet worden beoordeeld. Dit is vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en het Besluit Centrale Beoordeling. In de praktijk beoordelen de erkende METC’s de meeste onderzoeksprotocollen.

Reglement en klachtenregeling

De METC heeft haar reglement opgesteld conform het CCMO model

Download

Reglement METC 2018

Klachtenregeling METC 2018

Ledenlijst van de METC

Voor dossiervorming wordt vaak een ledenlijst gevraagd. Op de website van de CCMO vindt u de meest recente ledenlijst van de METC.

Onderzoekers kunnen die ledenlijst gebruiken en samen met onderstaande verklaring en het METC-reglement toevoegen aan het onderzoeksdossier.

"METC-leden mogen alleen bij de METC-besluitvormingsprocedure betrokken worden indien ze onafhankelijk zijn van de onderzoeker van het te toetsen onderzoek. Daarom wordt aan het begin van iedere METC-vergadering gevraagd of een van de aanwezigen betrokken is bij een te beoordelen onderzoeksdossier. Het METC-secretariaat notuleert wie in de vergadering aanwezig is en wie bij welk onderzoek betrokken is. Ook wordt genotuleerd dat een betrokkene de vergadering verlaat gedurende de bespreking van het betreffende onderzoek. Daarnaast wordt in de METC database iedere betrokkenheid van leden geregistreerd. De METC handelt met deze werkwijze volgens haar Standard Operating Procedure en GCP 3.2.1."

Link

Op de website van de CCMO vindt u de meest recente ledenlijst van de METC:

Jaarverslag van de METC

"Voor u ligt het recentste jaarverslag van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Utrecht. Hierin vindt u de belangrijkste getallen die ons werk reflecteren, zoals het aantal beoordelingen van WMO dossiers (101), het aantal wel/niet-WMO afwegingen (499) en de gemiddelde toetsingstermijn (44,3 dagen). In grote lijnen komen deze overeen met voorgaande jaren.

Het afgelopen jaar was bijzonder. Ten eerste is de METC UMC Utrecht verder gegaan onder de naam METC Utrecht per 1 januari 2019. De bundeling van krachten tussen UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is duidelijk geworden door deelname van leden van beide ziekenhuizen in onze METC, toetreding van professor Michel Zwaan tot het Dagelijks Bestuur en toezicht door beiden Raden van Bestuur middels de Commissie van Toezicht."

Lees verder

Naar boven